Taller 1 - Concello de Coirós

1 de 21

Inicio

Introdución

No seguinte enlace pode descargar o documento:
"PRESENTACIÓN DO ESTADO ACTUAL DO CICLO INTEGRAL DA AUGA DO CONCELLO DE COIRÓS"

Descargar documento

Leao con detemento para continuar co Taller.

Sesión 1 - Coñecemento e sensibilidade

Enquisa coñecemento e sensibilidade local

A primeira sesión consite nunha breve enquisa sobre o coñecemento e sensibilidade relativa os plans de seca.

Coñecemento e sensibilidade (1/3)

¿Coñeces se houbo algún episodio de seca ocorrido no pasado no teu municipio?
¿Coñeces cal é a sistemática actual de xestión do risco por seca no teu municipio?
¿Coñeces as medidas a poñer en práctica no caso de emerxencia por seca no teu municipio?
¿Coñeces as responsabilidades que teñen as diferentes administracións con competencias na xestión de risco por secas?

Coñecemento e sensibilidade (2/3)

¿Coñeces materiais divulgativos sobre xestión do risco por seca?
¿Sabes se o risco por seca se traballa actualmente nas escolas do teu municipio?
¿É importante para ti que as medidas de xestión de risco por secas no teu Municipio sexan compatibles ca preservación dos valores ambientais das masas de auga, como por exemplo os ríos?
¿Recibiches ou difundiches información sobre seca utilizando algún tipo de rede social?

Coñecemento e sensibilidade (3/3)

¿Tes interese en formar parte de algunha rede que teña entre os seus obxectivos a busca da mitigación do risco por seca no teu municipio?
¿Involucracheste algunha vez nun proceso sobre xestión de secas?
¿Coñeces algunha iniciativa cidadán para reducir o risco por secas no teu municipio?

Sesión 2 - Debilidades

O obxectivo desta sesión é identificar as debilidades do Ciclo Integral da Auga tanto en situación de normalidade, como en escenarios de seca.

Para isto proponse ordenar
as debilidades de maior importancia (primeira na lista) a menor importancia (última da lista).

Debilidades (1/5)

Ordenar as debilidades de maior importancia (primeira na lista) a menor (última da lista).

Peso
Dispoñibilidade de información xeral para o cidadán.
Interese por parte do cidadán.
Formación do cidadán para a boa xestión da auga.
Existencia de canles adecuados para acceso a información.
Falta de concienciación sobre a boa xestión da auga.
Falta de concienciación sobre o vertido de residuos á rede de saneamento.
Adecuación tarifaria en situacións de seca.
Control de consumos (aboados con dispositivos de medición de caudal).
Falta de proteción de espazos relacionados coa auga nos que exista un valor recreativo, histórico, representativo do lugar, etc.
Outra.

Debilidades (2/5)

Ordenar as debilidades de maior importancia (primeira na lista) a menor (última da lista).

Peso
Calidade da auga doméstica.mación xeral para o cidadán.
Frecuencia de vertidos sen depurar ás masas de auga.
Ausencia dun sistema de alerta fronte a contaminación das masas de auga.
Incendios causados pola seca, e polo tanto perda de valor de solos.
Abuso de usos non esenciais coma enchido de piscinas, rega de xardíns, etc.
Falta de proteción de espazos con valor medioambiental no municipio, que requiren de unha proteción específica no caso dun evento de seca.
Outra.

Debilidades (3/5)

Ordenar as debilidades de maior importancia (primeira na lista) a menor (última da lista).

Peso
Dispoñibilidade de recursos hídricos suficientes.
Capacidade de almacenamento dos sistemas de abastecemento.s masas de auga.
Capacidade de tratamento dos sistemas de abastecemento.
Perdas e fugas na rede de abastecemento.
Necesidade de mellora das infraestruturas existentes.
Materiais de tubaxes obsoletos.
Xestión das presións da rede de abastecemento - regulación da presión da auga, por exemplo as presións altas, provocan máis consumo, máis roturas e danan os electrodomésticos.
Existencia de elementos para a reutilización da auga, tanto a nivel municipal coma a nivel doméstico.
Outra

Debilidades (4/5)

Ordenar as debilidades de maior importancia (primeira na lista) a menor (última da lista).

Peso
Adecuación da inversión en infraestruturas.
Adecuación da previsión ante estados de emerxencia.
Adecuación da coordinación entre administracións.
Axudas económicas para o emprego de sistemas de reutilización da auga.
Outra

Debilidades (5/5)

Ordenar as debilidades de maior importancia (primeira na lista) a menor (última da lista).

Peso
Existencia de núcleos de poboación nos que existen problemas de cantidade ou calidade da auga dispoñible.
Necesidade de regularización dos sistemas de abastecemento autónomos.
Necesidade dun maior control de calidade da auga nos sistemas veciñais. de abastecemento.
Outra

Sesión 3 - Medidas e Fortalezas

Nesta sesión o obxectivo é identificar aquelas medidas más axeitadas para facer fronte ás debilidades identificadas e as fortalezas do sistema de abastecemento que poidan facilitar a posta en práctica de cada medida.

Medidas e Fortazalezas (1/3)

Ficha de identificación de medidas e fortalezas (Nº 1)
Descrición da medida suxerida
Responsable de seu desenvolvemento

Medidas e Fortazalezas (2/3)

Ficha de identificación de medidas e fortalezas (Nº 2)
Descrición da medida suxerida
Responsable de seu desenvolvemento

Medidas e Fortazalezas (3/3)

Ficha de identificación de medidas e fortalezas (Nº 3)
Descrición da medida suxerida
Responsable de seu desenvolvemento

Sesión 4 - Avaliación

Nesta última sesión consiste nunha breve enquisa de avaliación deste Taller

Enquisa de avaliación (1/3)

¿Considera que o taller permitiulle aumentar o seu coñecemento sobre a xestión da seca no Municipio?
¿Considera que o taller permitiulle aportar o seu punto de vista sobre as debilidades do sistema de abastecemento de auga no municipio, en xeral e no caso de seca?
¿Considera que o taller permitiulle aportar o seu punto de vista sobre as fortalezas do sistema de abastecemento de auga no municipio, en xeral e no caso de seca?
¿Considera que o taller permitiulle aportar o seu punto de vista sobre as medidas que se poidan implementar para reducir a vulnerabilidade do sistema de abastecemento de auga no municipio, en xeral e no caso de seca?

Enquisa de avaliación (2/3)

Enquisa de avaliación (3/3)